धर्मवीर संभाजी महाराज
 
पुरंदर विषयी माहिती 
 
सभासद व्हा
 
संपर्क


संस्थापक अध्यक्ष
श्री प्रशांत पाटणे
मो. + ९१ ९६५७७ ७६७७७
मो. + ९१ ९८९०५ ७५८२७
बी/२ नानक निवास, २ रा मजला, सातारा रोड, एलोरा पॅलेस जवळ, बालाजी नगर, धनकवडी, पुणे.
 
 
संपर्क
संस्थापक अध्यक्ष - श्री. प्रशांत पाटणे (मो.9657776777/9890575825)
उपाध्यक्ष- श्री. नंदकुमार कोंडे-मो.9822785039
श्री. संदिप घाटे- मो.9850383933
श्री. पुष्कराज जाधव 9623263008
श्री. विराज जाधव 9657993764
श्री. दिनकर जाधव 9423142369
श्री. मिलिंद जाधव 9422286473
श्री. विक्रम बोरकर 9823333101
श्री. प्रशांत शेंडकर 9623719396
श्री. दिपक जगताप 9890730730
श्री. प्रकाश शिंदे 9960603760
श्री. योगेश खेनट 9422306780
श्री. मंदार शेडगे 9764161667
श्री. दिगंबर चिकणे 7350768590
श्री. योगेश जगदाळे 9881876788

सौजन्य : 
फ्लोरा फार्मस डेव्हलपर्स, आदित्य इन्फ्रास्ट्रक्चर, श्री ईश्वर कापरे
 
© 2016 Purandar Pratishthan Pune Website By Ar9 Design