धर्मवीर संभाजी महाराज
 
पुरंदर विषयी माहिती 
 
सभासद व्हा
 
संपर्क


संस्थापक अध्यक्ष
श्री प्रशांत पाटणे
मो. + ९१ ९६५७७ ७६७७७
मो. + ९१ ९८९०५ ७५८२७
बी/२ नानक निवास, २ रा मजला, सातारा रोड, एलोरा पॅलेस जवळ, बालाजी नगर, धनकवडी, पुणे.
 
 
संभाजी महाराज जयंती उत्सव, किल्ले पुरंदर
जयंती उत्सव २०१५
 
जयंती उत्सव २०१४
       
 
© 2016 Purandar Pratishthan Pune Website By Ar9 Design